Als VVD willen wij ervoor zorgen dat we onze (nieuwe) leden kennis laten maken met o.a. Liberale waarden, de geschiedenis van het Liberalisme en Politieke Stromingen. Deze kennismaking kan op een zeer laagdrempelige wijze via eLearning. Zo kun je thuis via www.vvd.tv digitaal je verdiepen in waar de VVD voor staat.

Als leden zich n.a.v. ons digitaal materiaal willen gaan voor verdieping of voor gerichte training op hunfunctie in onze partij dan bieden wij een breed scala aan trainingsmogelijkheden. Opvallend aan detrainingen van de VVD is dat deelnemers enthousiast zijn over de kwaliteit van de inhoud en detrainers, maar vaak ook aangeven hoe belangrijk deze trainingen zijn voor het opbouwen van eennetwerk binnen de VVD. Samen met andere partijgenoten je verdiepen in politieke thema’s envaardigheden maakt dat je je nog meer betrokken voelt bij je partij: de VVD.

De Haya van Somerenstichting biedt trainingen voor beginnende en ervaren deelnemers. Bovendienbieden wij een curriculum voor hen die een loopbaan binnen de VVD ambiëren.In het bijzonder willen wij je attenderen op de trainingen die wij op maat kunnen leveren.Onze opdrachtgevers zijn immers zeer divers; van Gemeenteraadsleden, Provinciale Statenfractiesen Tweede Kamerfractie tot Afdelingsbesturen, Kamercentrales en Hoofdbestuur.

Het succes van opleiding en training kan niet bereikt worden zonder de inspanning van ons allemaalsamen met de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de Haya van Somerenstichting. Training is vangroot belang voor de talentontwikkeling in onze partij. Voor de kwaliteit van onze politici enbestuurders. Met elkaar willen wij bereiken dat de VVD klaar is voor de toekomst. Omdat we degrootste willen blijven.

De Haya van Somerenstichting

De Haya van Somerenstichting is vernoemd naar Haya van Someren-Downer.

Haya van Someren was vanaf 1969 zes jaar lang voorzitter van de VVD. Tijdens haar voorzitterschap schonk ze veel aandacht aan training en opleiding. Zij overleed in 1980. Onze stichting werd in 1981 naar Haya van Someren vernoemd.

Al ruim 30 jaar zet de Haya van Somerenstichting zich in als opleidings- en trainingsinstituut van de VVD. De Haya-trainers bieden (potentiële) VVD-vertegenwoordigers kennis en vaardigheden om zo als VVD'er nog beter naar buiten te kunnen treden.

De stichting bevindt zich in het Thorbeckehuis in Den Haag. Verantwoordelijk bestuurslid is Marianne Schuurmans-Wijdeven. De ‘Haya’ werkt samen met vrijwel alle VVD-geledingen. Veel cursussen worden lokaal aangeboden en de stichting biedt ook maatwerk. Veel activiteiten van de afdeling talentmanagement hebben ook raakvlakken met de activiteiten van de ‘Haya’.

We wensen je veel succes met uw werkzaamheden en wensen je vele plezierige trainingen toe.

Bekijk de opleidingagenda van de Haya

 Regionale Master Class vanuit de KC Haarlem

Nieuwsbrief
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid