V.C.V en twitterverzuim

Door Jelle Bartlema op 13 dec 2011

V.C.V., wat betekent dat nu ? hoor ik u denken. Nou dat zal ik u vertellen. V.C.V staat voor Voortijdige Commissie Verlater. Althans volgens een tweetbericht van mijn Raadscollega Jaap van As van het CDA. Hij stuurde de tweet de wereld in vlak na het moment dat ik de afgelopen vergadering van de Commissie OMD onverwachts iets eerder moest verlaten terwijl deze nog in volle gang was. De reden voor mijn eerdere vertrek doet voor dit stukje verder niet veel ter zake, maar het was een oprechte en noodzakelijke.

Nee, belangrijker was de context waarin mijn vertrek de aanleiding vormde van de tweet. De commissie was namelijk net bezig met de behandeling van het onderwerp Verzuim op scholen en vroegtijdige schoolverlaters, de zgn. VSV-ers. De directeur van Regionaal Bureau Leerlingenzaken Gooi en Vechtstreek  was de commissie juist aan het bijpraten over de stand van zaken rondom dit serieuze en ook zorgelijke onderwerp. Zorgelijk omdat de cijfers er niet erg florissant uitzien wat betreft verzuim.

Maar enfin, u kunt al een beetje raden wat er gebeurde. Ik moest mij uitgerekend bij dit onderwerp onverwachts verontschuldigen en mijn vertrek aankondigen bij de voorzitter. Zelf zag ik de humor van het moment wel in en vroeg nog officieel "dispensatie" voor mijn "verzuim". Het leverde enige hilariteit op binnen de commissie, dat begrijpt u wel, en het vormde de aanleiding voor de tweet van Van As waarin hij mij een Voortijdige Commissie Verlater noemde. Hij bedoelde dit uiteraard grappig, maar wakkerde hiermee onverwacht een wat serieuzere twitterdiscussie aan, naar later bleek. Hem werd verweten niet "collegiaal" te zijn en het "grappige" werd er niet van ingezien, zeker niet in openbare communicatie zoals Twitter. Dit commentaar kwam van andere Raadsleden die zelf niet bij de commissie aanwezig waren maar via de tweet lazen dat ik de commissie eerder had verlaten. En daar zit h'm wat mij betreft ook wel de kneep van het "probleem".

Twitter is een medium voor razendsnelle communicatie via (hele) korte berichten, vaak zo kort dat het aanbrengen van nadere uitleg of nuance ontbreekt. En dat kan het risico met zich meebrengen dat een bericht verkeerd wordt begrepen of voor verkeerde uitleg vatbaar is, ook al is het niet zo bedoeld. Dit lot trof mijn collega Van As. Ik ken uiteraard de oorzaak en de context van de tweet en zie de humor ervan wel in, maar begrijp ook dat niet direct betrokkenen zich hier een ander beeld bij kunnen vormen. Daar moet je je dus toch van bewust zijn, zeker als je een publieke functie bekleedt, hoe moeilijk dat ook is, zeker bij tweets..

Frapant bij deze twitterdiscussie was dat ik er totaal geen weet van had dat ie plaatsvond en er pas na een paar dagen door een collega Raadslid op werd gewezen. Ja, want ik had namelijk 2 dagen aan zogenaamd Twitterverzuim gedaan. Kon me dus niet mengen in de discussie en aangegeven wat ik er zelf eigenlijk van vond. Zijn we toch weer terug bij af: verzuim is gewoon niet goed, het zet je op een achterstand, zeker bij Twitter!

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid