V.C.V en twitterverzuim

Door Jelle Bartlema op 13 dec 2011

V.C.V., wat betekent dat nu ? hoor ik u denken. Nou dat zal ik u vertellen. V.C.V staat voor Voortijdige Commissie Verlater. Althans volgens een tweetbericht van mijn Raadscollega Jaap van As van het CDA. Hij stuurde de tweet de wereld in vlak na het moment dat ik de afgelopen vergadering van de Commissie OMD onverwachts iets eerder moest verlaten terwijl deze nog in volle gang was. De reden voor mijn eerdere vertrek doet voor dit stukje verder niet veel ter zake, maar het was een oprechte en noodzakelijke.meer...


Opgeruimd staat netjes!

Door Jelle Bartlema op 13 mrt 2011

Gisteren was het Landelijke Opschoondag. Een dag waarop in heel Nederland mensen aan de gang zijn gegaan om zwerfafval op te ruimen. Zo ik ook. Weliswaar was een uitnodiging van de gemeente toch even noodzakelijk geweest om mij er op te wijzen dat er überhaupt een Opschoondag was, maar toch, ik had er nu echt wel zin in. Het was dan ook een prachtige dag om eens lekker de natuur in te gaan en deze meteen een stukje schoner te maken.meer...


Spandoek

Door Jessica Prins op 11 mrt 2011

Ik sta , komende vanuit de Naarderstraat richting Kruiskerk, bijna dagelijks voor het verkeerslicht te wachten. Mijn  oog wordt altijd getrokken naar het spandoek dat aan de zijkant van de kerk hangt. Altijd als ik de spreuk lees op het spandoek moet ik glimlachten en denk ook; “dat bereik je er toch maar mooi mee”. De spreuken doen mij altijd aan de “LOESJE” spreuken denken. Vooral het spandoek met de tekst: “Vermijd de kerstdrukte, kom nu !” vind ik ijzersterk.meer...


Brug Valkeveenselaan

Door Jessica Prins op 10 mrt 2011

Vrijwel iedereen die in het gebied rond de Valkeveenselaan woont is erg gehecht aan het bijzondere, stenen bruggetje, dat een soort entree vormt naar het ‘land’ erachter. Ook is het bruggetje voor veel mensen dé entree naar de speeltuin van Oud Valkeveen. Als je over het bruggetje kwam, dan was je er bijna……..meer...


Buitenlui

Door Erwin Ormel op 5 mrt 2011

Onder anderen in het presidium maar ook daar buiten hadden we een tijdje geleden een boeiende en principiële discussie. Wat was er aan de hand: De laatste zes weken voor de kerstvakantie heeft de commissie Ruimte Wonen en Milieu, waar ik voorzitter van ben, een aantal malen vergaderd over het hoogwaardig vervoer. De varianten zijn bekend: het tracé over het Merk, de vraag of er al dan niet kan worden meegereden en uiteindelijk de keuze van de coalitiepartijen om toch maar te gaan voor het Meenttracé, langs de Atletiekbaan richting de Blaricummermeent.meer...


Sociale werkvoorziening

Door Erwin Ormel op 3 mrt 2011

Ik denk dat we de komende tijd nog veelvuldig komen te spreken over één specifieke verbonden partij van de gemeente.   De Tomingroep. De gemeente Huizen is (indirect) aandeelhouder van deze sociale werkvoorziening. Een nuttig instituut. Mensen die vanwege een beperking een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, krijgen een niet alleen een zinvolle dagbesteding, maar je geeft ze het gevoel en de erkenning dat ze volwaardig meetellen in de samenleving. Niets is beter voor je zelfrespect dan een serieuze baan.meer...


De financiële winter

Door Erwin Ormel op 1 mrt 2011

Vorige  week stelde de raad de uitgangspunten vast voor de begroting 2012 en volgende jaren. Het wordt nu menens. Er is een regeerakkoord en het college heeft  al een bezuinigingspakket van € 2 miljoen ingevuld.  Waarschijnlijk is dat nog niet voldoende en zullen we vanaf 2014 nog verder moeten bezuinigingen zo heeft het college laten weten.  In juni, bij de behandeling van de voorjaasnota komen we daarop terug.meer...


Nieuwe burgemeester

Door Erwin Ormel op 27 feb 2011

Het hoge woord is er uit.  Wij hebben al gemeenteraad van Huizen  de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland verzocht om de procedure voor benoeming van een nieuwe burgemeester te starten. Zoals bekend hebben we sinds het vertrek van Frans Willem van Gils nu Fons Hertog als waarnemend burgemeester. Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van onze waarnemend burgemeester. Het is een ervaren bestuurder. Hij kan bogen op een groot persoonlijk gezag. En dat stelt hem ook weer in staat om zo nu en dan op zijn eigen wat losse manier dreigende conflictjes in de kiem te smoren. Op zich is dat niet zo verwonderlijk. Als je de Schipholbrand bestuurlijk hebt verteerd, dan is de kunstpicknick bij wijze van spreken een peuleschilletje.meer...


One small step for a man

Door Erwin Ormel op 25 feb 2011

Op de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond de welstandsnota. Doorgaans is dit onderwerp altijd goed voor een stevige politieke beschouwing. Vorig jaar nog gebruikte mijn collega Robert Jan Stekelenburg de metafoor van bruine schoenen en een bruine riem bij een blauw pak als voorbeeld hoe opvattingen over mooi en lelijk kunnen veranderen. Iets wat tien jaar geleden nog not done was, is nu heel normaal. Ik draag zelf ook bij tijd en wijle een bruine riem en bruine schoenen, terwijl ik enkele jaren geleden tegen de schoenverkoper zei: "a gentleman never wears brown", toen hij een paar bruine schoenen suggereerde.meer...


De belgische bus

Door Erwin Ormel op 23 feb 2011

Ik maakte het begin van de discussie niet mee in de raad. Ik stond bij het toilet samen met Kees de Kok (CDA) nog wat plooien glad te strijken in onze onderlinge samenwerking. We hadden net de discussie over de motie van vertrouwen achter de rug. Toen ik terugliep was de discussie over het rekenkameronderzoek naar de doeltreffenheid van ons bijstandsbeleid aan de orde.  De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe effectief wij zijn in het toeleiden van mensen naar een betaalde baan. De rekenkamercommissie concludeert in haar rapport dat we in de gemeente Huizen, hoewel we beter scoren dan vergelijkbare gemeenten, niet onze eigen doelstellingen halen. En dat is vreemd. Of we leggen de lat te hoog, of er is iets anders mis.meer...


Open zenuw

Door Erwin Ormel op 21 feb 2011

Voor de volgers van het ragfijne politieke handwerk was het smullen geblazen afgelopen donderdag. Wat een rustige avond had moeten worden, ik had het in een eerder blog ook voorspeld, liep toch nog uit op een vergadering die pas na elven was afgelopen. De aanpassing van de algemene plaatselijke verordening, zeg maar ons eigen gemeentelijk wetboek, was daarvoor verantwoordelijk. De verordening was ondermeer aangepast op de wet op op de kansspelen. Deze wet is op zijn beurt weer aangepast aan de Europese regels. In de kern komt het erop neer dat je niet meer dan twee behendigheidsautomaten mag hebben (dat zijn spelautomaten die geen geld uitkeren). De burgemeester is bevoegd om hiervoor een ontheffing te verlenen. Er zou een risico kunnen ontstaan dat er een grootschalige spelinrichting met alleen behendigheidsautomaten gaat ontstaan. Dat zou bijvoorbeeld overlast kunnen veroorzaken. Dan hebben we het dus over een gokhal waar je niet kunt gokken. Het CDA had daarom in de commissie en in de voorbereiding naar de raadsvergadering gesuggereerd dat de burgemeester iedere ontheffing maar moest voorleggen aan de raad of aan de raadscommissie.meer...


Kunstpicknick

Door Erwin Ormel op 19 feb 2011

Deze week berichtte de Gooi en Eemlander over het feit dat de kunstpicknick dit jaar weer niet door dreigt te gaan. De organisatoren krijgen het budget niet rond. Dat zou betekenen dat dit evenement voor de tweede achtereenvolgende jaar zou worden afgeblazen. Vorig jaar was er veel gedoe over een andere activiteit in dezelfde periode die plaats vond in de Oostermeent. Ik heb toen geschreven dat de Stichting Marketing Huizen zijn coördinerende taak moest waarmaken om het bestaansrecht te bewijzen. Dat bleken achteraf profetische woorden. Na het vernietigende onderzoeksrapport van de burgemeester is de stichting inmiddels ter ziele.meer...


Halleluja

Door Erwin Ormel op 17 feb 2011

Wie is er niet groot geworden met Judas Maccabeus of de Messiah? Of voor the millions onder ons: the music for the royal fireworks. Het belooft vanavond een rustige raadsvergadering te worden. De commissieagenda was al betrekkelijk mager. En over een aantal voorstellen bestond in de commissie al ruimschoots consensus. Dus die kunnen vanavond in de raad worden afgedaan als hamerstuk. Je zou zeggen dat niets ons belet om al vroeg de bitterballen op te zoeken.meer...


School

Door Erwin Ormel op 15 feb 2011

Wie droomde er vroeger als kind niet van: Je komt bij je school en je komt tot de ontdekking dat je school is afgebrand. Een wenkend perspectief van een lange vakantie zonder saaie schooldagen. Ik moet zeggen: het is mij regelmatig overkomen. Op 22 september van het vorig jaar werden we geconfronteerd met een flinke brand bij de Tweemaster. Niets wenkend perspectief van een lange vakantie zonder saaie schooldagen. In vrij korte tijd had de gemeente een aantal noodvoorzieningen weten te regelen. Ook de vertegenwoordigers van het schoolbestuur waren vol lof over de slagvaardige medewerking van de instanties. En dat is maar goed ook. De lessen moeten gewoon doorgaan. Gelukkig stond er aan de Landweg nog een gebouw leeg. Onze kinderen horen overdag op school te zitten. Ook bij mij komt de wijsheid met het klimmen van de jaren.meer...


Uitgaan

Door Erwin Ormel op 14 feb 2011

Een tijdje geleden was ik uitgenodigd door de sectie Maatschappijleer van De Huizermaat om aan de 4-Havo klassen wat te komen vertellen over de gemeentepolitiek. Het verzoek bereikte me via mijn zoon, die zelf in 4-Havo zit. Dus kennelijk had hij er wel vertrouwen in,  want anders was hij wel tactisch vergeten om het verzoek door te geven. Soms weet je maar al te goed welke genen je hebt doorgegeven. Ik ben er graag op ingegaan. Ik vind het leuk om wat te vertellen over politiek. En het is bovendien ook nuttig om jonge mensen ermee vertrouwd te maken.  Drie maal 65 minuten een gastcollege over de vraag wie de hoofdrolspelers zijn in de politiek. Hoe de besluitvorming werkt. En hoe je de politiek kunt beïnvloeden. Het tweede deel van de  les had ik ingeruimd om een aantal stellingen uit de stemwijzer te behandelen. De zondagsrust, de activiteiten in buurthuizen, woningbouw op het lucentterrein, het hoogwaardig openbaar vervoer, het kwam allemaal langs.meer...


Dilemma

Door Erwin Ormel op 12 feb 2011

Ik reed deze week een aantal malen langs het kruispunt Naarderstraat - Karel Doormanlaan, waar vorige week een tragisch ongeluk plaats vond. Zeker als ouder krijg je koude rillingen bij de gedachte wat zich daar afgespeeld heeft, wanneer je geconfronteerd wordt met de  aanblik van de afscheiding waarachter de bloemen zijn neergelegd. Ik was die bewuste avond voorzitter van de commissie Ruimte, wonen en milieu. Één van de raadsleden nam de gelegenheid te baat om vragen te stellen over de veiligheidssituatie aldaar. Ik heb dit als voorzitter toegestaan. De vraag werd op een integere wijze gesteld en mijn collega's in de raadscommissie gingen er ook ingetogen mee om.meer...


Oud jaar

Door Erwin Ormel op 10 feb 2011

De ongeregeldheden tijdens oudjaar kwamen afgelopen donderdag aan de orde in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen. Hans van der Hulst, de eigenaar van het grand café, uitte zijn ongenoegen over het feit dat hij in de beeldvorming de zwarte piet kreeg toebedeeld. Op vragen van Leefbaar Huizen maakte de burgemeester meteen klip en klaar dat hij zich in zijn reactie alleen had beperkt tot de feiten. Wat anderen daar al dan niet mee doen, daar kan hij ook niet zo veel invloed op uitoefenen.meer...


Verbale vlinders

Door Erwin Ormel op 9 feb 2011

Ik twitter niet. Een aantal van mijn politieke collega's denkt daar anders over. Maarten Hoelscher (PvdA) is een fervent twitteraar, Jaap van As, Kees de Kok en ik meen ook Janny Bakker (allen CDA) twitteren er lustig op los. En ook de benjamin van Groen Links, Larissa Landré, twittert zo las ik laatst in de Huizer Courant. Het voordeel van een twitterbericht is, dat je snel een berichtje of een standpunt de wereld. Zelfs terwijl je met andere mensen in gesprek bent. Probeer dat laatste maar eens met het schrijven van een weblog. Nadeel is wel dat je je standpunten niet van een nuance kunt voorzien of kunt inkleden in een bepaalde context. Je hebt immers maar 140 tekens. Bovendien ben ik ook nog eens keer ambtenaar in Amersfoort. Als ik politieke standpunten twitter, dan loop je het risico dat mensen al gauw de draad kwijt raken: doet hij die uitspraak als ambtenaar, of als raadslid in Huizen?  Een weblog heeft dat nadeel niet. Ik schrijf mijn blog op de website van de VVD in Huizen en dat doe ik als Huizer raadslid over Huizer onderwerpen. Nadeel is wel, dat het onderhouden van een blog arbeidsintensiever is.meer...


Politiebureau

Door Erwin Ormel op 8 feb 2011

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. In ons collegeprogramma hadden we de ambitie opgenomen dat het politiebureau permanent geopend zou moeten zijn. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Niet alleen belangrijk voor de dienstverlening aan de burgers. Het draagt ook nog eens bij aan het veiligheidsgevoel.  Nu worstelt de lokale politiek al sinds het midden van de jaren negentig met de zeggenschap over de politie. Ten tijde van het kabinet Lubbers/Kok zijn de politieregio's ingevoerd. Wel beschouwd staan sinds die tijd de gemeenteraden voor een groot deel buitenspel als het gaat om de zeggenschap over de politie. Natuurlijk, iedere burgemeester heeft zitting in het bestuur van de politieregio en zal naar zijn achterban zijn uiterste best doen om aan tonen dat de gevoelens van de gemeenteraad goed voor het voetlicht worden gebracht. Maar toch. Sinds die tijd wordt er regelmatig politiecapaciteit overgetank van de rustiger regio's naar de grote steden. Dan hebben ook wij het nakijken. Met de fusie tussen Gooi en Vechtstreek en Flevoland zullen de raden alleen maar verder op afstand komen te staan.meer...


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid