Een intensieve en geslaagde campagnedag

Door Erwin Ormel op 27 feb 2010

De laatste zaterdag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent volop campagnevoeren, om de laatste twijfelaars nog over de streep te trekken. Je kunt je afvragen hoeveel kiezers zich bij hun keuze voor de VVD laten leiden door het feit dat ik hun zoon of dochter zojuist een heliumballon heb aangeboden, of dat ik hen zojuist chocola met het VVD-logo erop heb aangeboden. Belangrijk is in ieder geval dat je mensen op een leuke manier duidelijk maakt dat er wat valt te kiezen. En leuk was het zeker. Rondom de Hema hadden zich zes politieke partijen verzameld, om daar hun partij onder de aandacht van de kiezer te brengen. En wat dan tegelijkertijd opvalt is de onderlinge saamhorigheid. Toen rond de middag ook nog een draaiorgel op het toneel verscheen, was de kermis helemaal compleet.meer...


Groen Links en D66 laten de lokale lasten het meeste stijgen

Door Erwin Ormel op 26 feb 2010

De Volkskrant kwam gisteren met een opmerkelijk artikel.  Op de economiepagina viel te lezen dat in gemeenten waar Groen Links en D66 deel uitmaken van het college, de lokale lasten meer stijgen dan in gemeenten waar de SP of de VVD een wethouder levert. Gemiddeld stegen de lokale lasten sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen 55 euro per huishouden. In de 21 gemeenten waar D66 in het college zat, stegen de lasten met 67 euro. De 74 gemeenten met GroenLinks lieten de lasten met 65 euro stijgen. In de 183 gemeenten waar de VVD bestuursverantwoordelijkheid droeg, stegen de lasten met gemiddeld 52 euro.meer...


"Niet collegewaardig"

Door Erwin Ormel op 25 feb 2010

Afgelopen woensdag was er het lijsttrekkersdebat in het kunst en cultuurcafé in De Boerderij. Ik was wel benieuwd wat de opstelling zou zijn van de woordvoerders van de verschillende politieke partijen. Je weet vooraf dat je te maken hebt met een gehoor dat kunst en cultuur een warm hart toe draagt. Welke boodschap draag je dan uit, met de aanstaande rijkbezuinigingen in het verschiet. Eigenlijk hielden alleen Carel Bikkers en Bert Rebel (CDA) hun rug recht. Beiden betoogden, elk op hun eigen wijze, dat weer wel, dat in moelijke tijden ook offers van de cultuursector gevraagd moeten worden.  Bert Rebel was er nog het meest stellig in: "Iedereen die anders beweert is niet collegewaardig".  Een hele ferme uitspraak, waarvan je kunt afvragen of hij helemaal waargemaakt kan worden. Maar ik kan er een heel eind in meegaan.  In moelijke tijden moet je ook moeilijke boodschappen durven te verkopen, ook al is De Boerderij tot de nok toe gevuld met mensen die het met je oneens zijn.meer...


De val van het kabinet

Door Erwin Ormel op 20 feb 2010

Eindelijk is het dan zover, een kabinet dat nooit echt aan regeren toekwam is gevallen. Ook het vierde kabinet van CDA-premier Jan Peter Balkenende is voortijdig aan zijn einde gekomen. De media liepen er eigenlijk al op vooruit. Je kon geen krant openslaan of de kwesties van de afgelopen drie jaar werden uitvoerig uit de doeken gedaan: De AOW, het ontslagrecht, de crisismaatregeln, wel of geen onderzoek naar de Irak-oorlog, de commissie Davids, Uruzgan, JSF en ik zal er vast nog wel een paar zijn vergeten. En dan te bedenken dat het kabinet nog geen drie jaar geleden begon met een honderd dagen toernee door het land. Terwijl dit land leiding nodig heeft om uit het dal van de zwaarste economische sinds de jaren dertig te krabbelen, gaan in Den Haag de bewindslieden rollebollend over straat. Ruziënd over de rug van onze militairen in Afganistan. Ik denk dat Maarten Hoelscher, Janny Bakker en Wessel Doorn vandaag op de markt in Huizen veel hebben uit te leggen, terwijl zij natuurlijk part noch deel hebben aan deze Haagse soap.meer...


Een etentje van twee miljoen

Door Erwin Ormel op 19 feb 2010

Donderdagavond vond in het gemeentehuis het lijsttrekkersdebat plaats. Voor de één een democratisch hoogtepunt in de verkiezingscampage, voor de ander een terugkerend ritueel. De belangstelling was zeker goed te noemen: de raadszaal was goed gevuld. Doorgaans kunnen we daar bij raads- en commissievergaderingen maar van dromen. De gemeente had kosten noch moeite gespaard om het goed te organiseren. En ook de gespreksleider, Victor de Coninck, leidde de avond op een speelse manier.meer...


Asterix en Obelix

Door Erwin Ormel op 17 feb 2010

Afgelopen maandag hadden we de laatste raadvergadering van deze periode. Eigenlijk was het een voortzetting van de raadsvergadering van de donderdag ervoor. Eén van de grotere agendapunten was de welstandsnota. Wat je ook van de nota vindt, duidelijk is dat er veel zorg aan is besteed. Het is een mooi boekwerk geworden, met veel foto's. Er wordt duidelijk wat er mag, maar vooral ook wat er niet mag. Mijn fractiegenoot Robert Jan Stekelenburg voerde het woord namens de de VVD. Het liberale gedachtengoed is bij Robert Jan in goede handen.meer...


De spandoekensoap

Door Erwin Ormel op 14 feb 2010

Als we straks terugkijken op de verkiezingscampagne 2010, dan komen we tot de conclusie dat één groot thema deze campagne heeft bepaald: de spandoeken. De PvdA zal zich nog wel eens achter de oren krabben, eer ze weer zo'n onbezonnen mailtje sturen naar het afdelingsbestuur van de VVD-Huizen. Of het VVD-bestuur "de orde op het speelveld" wilde herstellen. Met andere woorden: "Wil je onmiddellijk je spandoek weghalen." Het vervolg is bekend. Met als gevolg volop aandacht voor onze spandoeken.meer...


Een verrassende benoeming

Door Erwin Ormel op 13 feb 2010

Vice-voorzitter van de gemeenteraad, Carel Bikkers, maakte afgelopen donderdag de benoeming van de waarnemend burgemeester bekend: Fons Hertog. Ondermeer oud burgemeester van Velzen en oud-burgemeester van Haarlemmermeer. Aanstaande maandag, 15 februari, gaat de benoeming in. De benoeming zal duren tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. Waarschijnlijk is dat rond het einde van dit jaar.meer...


De rekening van de Mulock Houwerschool

Door Erwin Ormel op 12 feb 2010

Er was euforie in de raadszaal afgelopen donderdag. De raad was uaniem van mening dat de gemeente Huizen zijn verantwoordelijkheid niet kon ontlopen en medewerking moest verlenen aan een permanente vestiging van de Mulock Houwerschool. Het gaat hier om een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. De gemeente Hilversum laat het op dit punt al een tijd afweten. Reden waarom de school voorlopig is gevestigd aan de Trompstraat. Het is voor iedereen duidelijk dat die school daar niet kan blijven, omdat uitbreiding daar niet tot de mogelijkheden behoort. De school zelf wil graag in Huizen blijven en had zijn oog laten vallen op het Lucentterrein.meer...


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid