Kalverliefde

Door Erwin Ormel op 15 apr 2010

Zowel de Gooi en Eemlander, als het Niewsblad van Huizen, als de Huizer Courant berichtten erover vandaag: In een interview voor radio 6 fm had waarnemend burgemeester Fons Hertog zich laten ontvallen dat hij het bijzonder naar zijn zin had in Huizen. Meteen werd er ook druk gespeculeerd over de vraag of de tijdelijke benoeming niet kon worden omgezet in een definitieve. Nu staan tussen droom en daad wetten in de weg en praktische bezwaren, om met Willem Elsschot te spreken. En als er iets goed gereguleerd is, dan is het wel een burgemeestersbenoeming. Dus het is nog maar de vraag of het ooit zover komt. Ik heb begrepen dat we in ieder geval een normale procedure zullen moeten doorlopen.meer...


Boos

Door Erwin Ormel op 8 apr 2010

Gisteravond was er de eerste vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Milieu in deze raadsperiode. Net als de vorige raadsperiode ben ik ook nu weer voorzitter van deze commissie. Ik dacht dat ik na zes jaar voorzitterschap wel aardig kon inschatten of een commissievergadering lang ging duren of niet. Niets bleek dus minder waar. We hadden drie agendapunten. Toen ik de stukken zag voor het agenda-overleg, dat ik een paar weken daarvoor had met de commissiesecretaris en de griffier, concludeerde ik dat het wel een hele gemakkelijke avond ging worden. Zoals gezegd, dat bleek dus tegen te vallen.meer...


Stichting Marketing Huizen

Door Erwin Ormel op 6 apr 2010

Ik las vandaag in de Gooi en Eemlander dat de fractie van Dorpsbelangen Huizen in de raadscommissie van vanavond vragen gaat stellen over de werkwijze van de Stichting Marketing Huizen. Als ik de vragenstellers moet geloven schijnen er nu ook problemen te zijn met de kunstweek. Volgens de Gooi en Eemlander zou de Stichting initiatieven van kunstenaars frustreren ten behoeve van de kunst- en kultuurweek. Ook zou de coördinatie tekortschieten.meer...


Stadspark

Door Erwin Ormel op 3 apr 2010

Vanavond kregen alle raadsleden een email in de bus over de overlast in het stadspark. Omwonenden lopen te hoop tegen het feit dat de voetbalclub AH '78 zoveel publieke belangstelling trekt dat dit leidt tot verkeersoverlast in het Stadspark. Het parkeerterrein is dan volstrekt ontoereikend, zodat er wordt geparkeerd in het park en in de berm van 't Merk.  Ook nu weer hebben de omwonenden naar eigen zeggen de politie gebeld en deze is komen kijken naar de situatie. Het parkeren in de berm wordt beboet, omdat er gereden wordt over een fietspad. Het parkeren in het park wordt niet beboet omdat er bij de ingang van het park geen bord staat waarop is aangegeven dat er niet gereden mag worden met auto's. Nu schijnt er in het verleden wel een bord te hebben gestaan, maar dit wordt verwijderd en volgens de steller van de email in de sloot gedumpt. Onnodig om te zeggen dat hier een verkeerde signaalwerking van uitgaat.meer...


Kalden

Door Erwin Ormel op 2 apr 2010

Gisteren hebben de 'twintig commissie van Balkenende" hun rapporten opgeleverd. Het was ruimschoots op het nieuws. Om eerlijk te zijn, ik heb ze nog niet allemaal gelezen. Het zijn nog maar ambtelijke voorstellen. Sommige voorstellen zijn dermate verstrekkend dat je je kunt afvragen of dit op voldoende politiek draagvlak kan rekenen. Dat het gaat om lastige keuzes, dat was wel duidelijk toen gisteravond de verschillende woordvoerders voor het nieuws hun mening gaven over de voorstellen. Ik ben begonnen rapport nummer 18: het rapport van de commissie Kalden over het openbaar bestuur.meer...


Afscheid

Door Erwin Ormel op 31 mrt 2010

Vanmiddag was ik aanwezig op het afscheid van burgemeester Frans Willem van Gils. Over zijn vertrek is het nodige te doen geweest. Zeker net voor de kerstvakantie heeft het de gemoederen in het dorp danig bezig gehouden. Toen in januari vervolgens de gemeenteraad en Frans Willem Gils over de uitwerking van de vertrekregeling tegenover elkaar kwamen te staan, kon je op je klompen aanvoelen dat dit een druk zou leggen op het afscheid. Ik ben er vanmiddag niet de hele tijd bij geweest, ik moest uiterlijk om 17.00 uur weg, zodat ik heel discreet via een achteruitgang tijdens de speech van Van Gils kon wegsluipen. Frans Willem van Gils was op dat moment aan het opnoemen wat hij die vier jaar had bereikt. Ik gun iedereen zijn rechtvaardiging. Iedereen heeft ook het volste recht om voor zichzelf op te komen. Maar het gebeurt maar heel zelden dat de hele wereld ongelijk heeft en de persoon in kwestie zelf het monopolie heeft op het ultieme gelijk. Of Frans Willem van Gils ook zo redeneerde weet ik niet, want ik heb hem zijn speech niet kunnen horen afmaken.meer...


Lokale lasten

Door Erwin Ormel op 30 mrt 2010

Enkele dagen geleden is de 'atlas van de lokale lasten' weer uitgebracht. Dit is een publicatie van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Dit instituut is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze publicatie worden de Nederlandse gemeenten onderling vergeleken op de lokale lasten. Het meest in het oog springend is wel de ranglijst van de lokale lasten. Het COELO maakt een berekening wat een gemiddeld huisgezin in iedere gemeente kwijt is aan Onroerende Zaakbelasting, Afvalstoffenheffing en Rioolrecht gezamenlijk. Nummer 1 heeft de laagste woonlasten en nummer 447 de hoogste.meer...


Atelier of hofje

Door Erwin Ormel op 29 mrt 2010

Het is dat ik woensdagavond met vijftien voetballende jongens in Leusden zit, anders was ik waarschijnlijk wel even naar het kunst- en cultuurcafé gegaan. Ik las vanochtend in de Gooi en Eemlander dat het kunst- en cultuurcafé gaat discussiëren over de vraag of en hoe er een atelier gevestigd kan worden in de Koningin Wilhelmina School. Er wordt rekening mee gehouden dat het schoolbestuur Ichtus het pand gaat afstoten. En dan is de vraag wat de bestemming hiervan moet zijn. Nou ja, discussie. Vorige maand tijdens het kunst- en cultuurcafé gaven de aanwezigen aan dat deze locatie bij uitstek geschikt zou zijn voor atelierruimte. Als ik de aanwezigen zo beluister dan schijnt er dringend behoefte te zijn aan atelierruimte in Huizen. Ik proefde vorige maand grote eensgezindheid bij de aanwezigen, met uitzondering van een aantal vertegenwoordigers van politieke partijen.meer...


Een botsing van culturen

Door Erwin Ormel op 28 mrt 2010

Samenwerken met nieuwe mensen leidt ertoe dat je je weer eens bewust wordt van je eigen blinde vlekken. Je wordt ook weer eens gewezen op de eigenaardigheden van je eigen manier van werken. Je wordt als het ware uitgenodigd om in de spiegel te kijken. Dan zie je dingen die je goed bevallen, maar je wordt ook gedwongen om datgene onder ogen te zien, waarvoor je liever even je ogen had gesloten.meer...


De keuze van de coalitiepartners

Door Erwin Ormel op 27 mrt 2010

Afgelopen donderdag heb ik tijdens de raadsvergadering nog eens over het voetlicht gebracht waarom de coalitie van VVD, CDA, PvdA en Leefbaar Huizen in onze ogen een voor de hand liggende optie was.  De installatie van het nieuwe college en de vaststelling van het collegeprogramma is het moment om daar publiekelijk verantwoording over af te leggen.meer...


Verliezer

Door Erwin Ormel op 26 mrt 2010

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond vond het debat over het collegeprogramma plaats. Een mooie afronding van een aantal intensieve weken. En tegelijkertijd ook de opmaat voor nieuw politiek seizoen. Dat is snel vergeleken bij de meeste gemeenten. En het is ook snel in vergelijking met voorgaande periodes. Acht jaar geleden, in 2002, stond de installatie van het nieuwe college gepland op 8 mei, de dag van de moord op Pim Fortuyn. En vier jaar geleden waren we eind april zover dat we een nieuw college konden vormen.  En met een knipoog naar de geschiedenis: in Huizen is al wel eens sneller een akkoord gepresenteerd. Acht jaar geleden. Toen lag er een uur na de bekendmaking van de stembusuitslag al een akkoord op papier.  ChristenUnie, Groen Links, D66 en Leefbaar Huizen hadden toen onvoldoende zetels voor een meerderheid.meer...


Buurtpreventie

Door Erwin Ormel op 24 mrt 2010

Eergisteren verscheen in de Gooi en Eemlander het bericht dat buurtbewoners rond het Holleblok een buurtpreventievereniging willen oprichten. Bij Sijsjesberg is al een dergelijke vereniging actief. De initiatiefnemers willen meer sociale cohesie onder de bewoners, naar aanleiding van de vele autobranden van de laatste jaren, zo schrijft de Gooi en Eemlander. De omgeving schijnt veel last te hebben van hangjongeren in het winkelcentrum. Ook de winkeliers klagen erover.meer...


Beatrixschool

Door Erwin Ormel op 23 mrt 2010

 Toen ik gisteravond het gemeentehuis binnenkwam om daar de fractievergadering bij te wonen, nam ik even plaats op de publieke tribune van de raadszaal. Wethouder Liesbet Tijhaar was daar in gesprek met de buurtbewoners van de Jacob van Wassenaerstraat over de bouwplannen van de Beatrixschool. Ik had al begrepen dat dit een kwestie is die al een tijdje speelt. Naar ik heb begrepen is al anderhalf jaar geleden uitgebreid gesproken met de buurt over de inrichting van de straat. Bewoners schijnen tevreden te zijn met het bereikte resultaat. Sommigen zijn nu bang dat dat weer opnieuw ter discussie gesteld gaat worden.meer...


Opschoondag

Door Erwin Ormel op 20 mrt 2010

Ja, ook ik heb geklust vandaag. Er is zelfs nog een foto van gemaakt en ik ben ijdel genoeg om deze dan ook maar bij de weblog te plaatsen. Plaats van samenkomst was dit keer Winkelcentrum Holleblok. Alle leden van de raad hadden een uitnodiging gekregen om een uur lang zwerfvuil te verwijderen. De meeste fracties hadden dan ook gehoor gegeven aan deze oproep. Alleen ChristenUnie en SGP waren niet vertegenwoordigd. Wethouder Janny Bakker (CDA) en Kees de Kok (CDA) waren zelfs na de speech van Balkenende naar Huizen getogen om daar aan dit evenement deel te nemen. Zij zijn in ieder geval nog wel overtuigd van een goede afloop voor de Minister President op 9 juni. Vanuit Twente krijgt de Minister President al kritische geluiden uit eigen kring. Vanuit het Gooi hoeft hij nog geen oppositie in eigen kring te vrezen.meer...


Een nieuw collegeprogramma

Door Erwin Ormel op 19 mrt 2010

We zijn eruit! We hebben een accoord over een nieuw collegeprogramma. Het is de bedoeling dat aanstaande dinsdag de politiek leiders van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en Leefbaar Huizen het accoord zullen gaan ondertekenen. Ondertussen is het nieuwe programma al wel geagendeerd voor de raadsvergadering van aanstaande donderdag.  Traditiegetrouw moet de Partij van de Arbeid het accoord nog voorleggen aan de leden. Dat is daar zo geregeld in de interne partijdemocratie. Dat respecteren we uiteraard. Lokale kopstukken van de Partij van de Arbeid hebben ons laten weten dat ze dit accoord van harte willen verdedigen bij hun achterban.meer...


AH '78 en Stadspark

Door Erwin Ormel op 18 mrt 2010

Vanavond was ik met mijn fractiegenoten Robert Jan Stekelenburg en Ab van de Born op werkbezoek bij voetbalvereniging AH '78. De club voetbalt al sinds mensenheugenis in het Stadspark. En zo nu en dan duikt de vraag weer op of AH '78 in het Stadspark wel op zijn plaats is. Twee jaar geleden hadden we die discussie nog in de gemeenteraad. De club had om financiële steun gevraagd om een leunhek om het tweede veld mogelijk te maken. Nog niet zo lang geleden hadden we in de fractie enkele omwonenden op bezoek die zich ondermeer beklaagden over de overlast die de club zou veroorzaken in het Stadspark.meer...


Buurtwinkelcentra

Door Erwin Ormel op 17 mrt 2010

Momenteel leggen we de laatste hand aan het collegeprogramma. Eerdaags zal daar ook op deze website het nodige over verschijnen. Wat ik nu al kan zeggen is dat het een akkoord is waarin de VVD zich prima kan herkennen. Er zal richting worden gegegeven aan een eerste tranche van bezuinigingen, zonder dat we daarvoor de lasten hoeven te verhogen. Bovendien kunnen we burgers garanderen dat we de groene ruimte (zoals 2e fase Vista, Holleblok , Erica en Volkstuinen) ook echt groen laten. Dat is een belofte die we de kiezers op 3 maart hebben gedaan. En ik ben ook blij dat we die belofte ook na kunnen komen. Als ik de reacties van de collega's van de andere fracties peil, dan kan ik ook niet anders dan concluderen dat zij ook tevreden zijn met het resultaat. Kortom, we zijn erin geslaagd om een document te maken wat de vier partijen bindt. En dat is een mooi resultaat.meer...


Een goede sfeer

Door Erwin Ormel op 16 mrt 2010

De schrijfgroepen zijn aan het werk. Er wordt druk gewerkt aan een nieuw colleprogramma. De werkgroep waar ik deel van uitmaak kenmerkt zich door een goede onderlinge verstandhouding. De sfeer is goed. We spreken aan het begin af dat we vooral gaan kijken naar wat ons bindt. En al snel merk ik dat de aanwezigen bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Om te kijken waar we elkaar kunnen vinden. Er is bij mij aan tafel duidelijk een wil om er gezamenlijk uit te komen.meer...


Kunstpicknick

Door Erwin Ormel op 15 mrt 2010

Vorige week werd al bekend dat de Kunstpicknick 2010 geen doorgang zal vinden. De mededeling staat ook op de website van de organisatie.  De organisatie schrijft dit toe aan wijzigingen in het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Huizen. De Kunstpicknick is een evenement waar kunstenaars exposeren, demonstreren en indien mogelijk workshops geven voor zowel jong als ouder, zodat iedereen op een makkelijke manier een bepaalde techniek kan uitproberen. Op deze dag zijn veel verschillende disciplines te zien. Je kunt er veel informatie vergaren en met de Kunstenaars in contact komen.meer...


Bijwagen

Door Erwin Ormel op 14 mrt 2010

Afgelopen dinsdag namen we afscheid van de gemeenteraad in oude samenstelling. Ook een aantal oudgedienden nam afscheid. Henk van Amstel, die maar liefst veertig jaar lid is geweest van de gemeenteraad van Huizen, zag zijn inspanningen beloond met de erepenning van de gemeente Huizen. Al veel eerder was Henk koninklijk onderscheiden. Monica Lemmens (Groen Links) nam afscheid na twaalf jaar. Ook zij werd hiervoor beloond met  een Koninklijke Onderscheiding. Hoewel onze politieke opvattingen soms verschilden, heb ik altijd prettig met Monica samengewerkt. We zaten in de raadszaal bijna recht tegenover elkaar. De gelaatsuitdrukking van Monica liet veelal aan duidelijkheid niets te wensen over. Dat zie je wel vaker bij mensen die vanuit een sterke passie en betrokkenheid politiek bedrijven. Na afloop zei ik dan wel eens tegen haar: "Ik ga nog eens met jou pokeren, want dan weet ik zeker dat ik win."meer...


pagina 1 van 3, records 1 - 20 van 41
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid